Een goede maat!

Een actueel onderwerp is het energielabel van een woning. Goede isolatie helpt daar zeker bij. Het is belangrijk dat het dak op een juiste manier is geïsoleerd. Dit voorkomt condensvorming in het dakbeschot en uiteindelijk verrotting ervan. Tevens is dakisolatie van belang, omdat dit de plaats is waar de meeste warmte verloren gaat.

In deze fotogalerij is er tevens een enkel steens garage geïsoleerd en geheel afgetimmerd tot atelier / werkruimte. Ook hier is het juist gebruik van materialen i.v.m. condensvorming van belang.